InfoScreen-palvelun keskeisiä käsitteitä ovat:
 • Tiedostot (File / Files)
  Varsinaiset kuva- ja videotiedostot, jotka on siirretty omalta tietokoneelta järjestelmään
 • Diat (Slide / Slides)
  Järjestelmässä luodut näkymät, jotka koostuvat kuvista ja/tai videoista ja/tai teksteistä, eli yhdestä tai useammasta tekstielementistä, kuvasta, videosta, efektistä...
 • Syötteet (Feed / Feeds)
  Diat yhdistetään syötteiksi, jossa määritetään diojen järjestys ja kesto
 • Näytöt (Screen / Screens)
  Näyttö määrittää sen, mitä syötteitä (yksi tai useampi) näytetään tietyn www-osoitteen kautta, eli tietyllä fyysisellä näyttölaitteella joka on määritelty näyttämään kyseistä syötettäAluksi kannattaa selvittää, minkäkokoisilla (resoluutio eli pikselikoko) näyttölaitteilla esityksiä tullaan katsomaan. Tämän tiedon perusteella voit valmistella kuvamateriaalin oikeaan kuvasuhteeseen ja jopa pikselikokoon kuvankäsittelyohjelmassa, mikäli haluat juuri tietynlaisia dioja. Samoin videoiden osalta kannattaa laajakuvanäytöillä pyrkiä esittämään 16:9 -videoita. 

Kun näyttöjen koko on selvitetty ja mahdollinen tiedostojen esivalmistelu tehty, siirrä seuraavaksi tiedostot InfoScreen-järjestelmään (ohje). Kun tiedostot ovat siirtyneet tee niille yksi tai useampi syöte ja lisää kuvat uusina Dioina siihen (ohje). Kun syöte on valmis voit siirtyä näyttöjen lisäämiseen ja luoda uuden Näytön jonka tiedot vastaavat sitä laitetta jolla syötettä tullaan katsomaan (ohje).

Muista vielä sallia tarvittavien näyttölaitteiden pääsy äsken luomasi Näytön osoitteeseen (ohje).