Yleistä komponenteista ja siirtymistä: 

 • Komponentit ovat yleisiä valmispalikoita tai räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla voidaan näyttää esimerkiksi kellonaika tai vaikkapa uutislista RSS-muodossa
 • Siirtymät tarkoittavat erilaisia animaatioita slideissa. Esimerkiksi kun slide vaihtuu häivytetään ruutu ensin mustaan ja sen jälkeen häivytetään musta seuraavan sliden tieltä.
 • InfoScreenin käyttäjä voi luoda itse tiettyjä komponentteja (kuten kellon) tai siirtymiä (kuten fade in ja fade out)
 • Katso tästä ohjeet eri valmiskomponenttien määrittämistä varten
 • Katso tästä ohjeet eri valmissiirtymien määrittämistä varten
 
 

Komponenttien ja siirtymien lisäys slidelle:


Komponentin lisääminen slidelle:
 1. Siirry ensin halutun sliden hallintaan (katso ohjeet tästä)
 2. Valitse välilehti Komponentit (Components) ja paina Add component-painiketta
 3. Valitse pudotusvalikosta haluamasi komponentti
 4. Nyt komponentti on lisätty slideen

Siirtymien lisääminen slidelle:
 1. Siirry ensin halutun sliden hallintaan (katso ohjeet tästä)
 2. Valitse välilehti Siirtymät (Transitions) ja paina Add transitions-painiketta
 3. Valitse pudotusvalikosta haluamasi kuva
 4. Nyt siirtymä on lisätty slideen


Komponenttien ja siirtymien määritykset:


Komponentin määritykset:
Sliden hallinnassa voidaan muokata videon tai kuvan määritteitä klikkaamalla se auki listalta, joka löytyy Komponentit-välilehden alta. Alas avautuu lista kyseisen videon tai kuvan määritteistä.
 • Komponentin nimi palvelussa voidaan määrittää kohtaan Name
 • Komponentin tyyppi voidaan vaihtaa kohdasta Type
 • Driver- ja Driver params-kohtaan voidaan asettaa tarvittavia määritteitä, joiden perustella komponentti osaa esimerkiksi hakea tietoa jostain lähteestä
 • Komponentin leveyden voi määrittää kohtiin W (leveys) ja H (korkeus) pikseleinä
 • Komponentin sijainnin voi määrittää kohtiin X (vaakasuunta) ja Y (pystysuunta) pikseleinä
 • Kohtaan Z (syvyys) voidaan määrittää komponentin syvyysjärjestyksen, jos slidessa on esimerkiksi useampi kuva, teksti tai komponentti voidaan Z-arvolla määrittää mikä elementti on minkäkin päällä. Mitä isompi arvo sitä ylempänä kyseinen elementti on.
 • Opacity-kohtaan voidaan määrittää läpinäkyvyyden arvo välillä 0-1, jos esimerkiksi komponentille halutaan 50% läpinäkyvyys laitetaan kohtaan arvo 0.5.

Siirtymän määritykset:
Sliden hallinnassa voidaan muokata siirtymän määritteitä klikkaamalla se auki listalta, joka löytyy Siirtymät-välilehden alta. Alas avautuu lista kyseisen tekstin määritteistä.
 • Siirtymän nimi palvelussa voidaan määrittää kohtaan Name
 • Mode-kohtaan määritetään siirtymän tila
 • Type-kohtaan määritetään siirtymän tyyppi
 • Duration-kohtaan määritetään siirtymän keston sekunteina. Esimerkiksi 1.5 on puolitoista sekuntia.