TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Laadittu 4.2.2015


  1. Rekisterinpitäjä

  Aptual Oy

  Keilaranta 4

  02150 Espoo

  +358 207 430 350

  asiakaspalvelu@aptual.fi


   2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

   Sami Hänninen
   Aptual Oy

   Keilaranta 4

   02150 Espoo

   +358 207 430 350

   sami@aptual.fi


    3. Rekisterin nimi

    DeckMind-palvelun käyttäjärekisteri.


     4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

     - Palvelun toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

     - Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palvelun personointi.

     - Asiakassuhdeviestinnän toteuttaminen.

     - Sähköisten palvelukanavien seuranta ja tilastointi palvelun kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.


     Henkilötietojen kerääminen on edellytys asiakassuhteen luomiselle ja palvelun käyttämiselle.


      5. Rekisterin tietosisältö

      Etu- ja sukunimi

      Puhelinnumero

      Sähköpostiosoite

      Yritys
      Valinnaiset sosiaalisen median profiilien osoitteet (LinkedIn, Twitter, Facebook, Google)

      Kuva


       6. Säännönmukaiset tietolähteet

       Asiakastiedot kerätään käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä palvelun käytön aikana.


        7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

        Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


         8. Rekisterin suojauksen periaatteet

         A. Manuaalinen aineisto

         Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy aineistoon.


         B. ATK:lle talletetut tiedot

         Rekisteri sijaitsee Aptual Oy:n hallinnoimalla virtuaalisella palvelimella, joka sijaitsee pilvipalveluntarjoajan valvotussa palvelinkeskuksessa. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö. Palvelun käyttäjillä on lisäksi pääsy muiden yksittäisten käyttäjien tietoihin palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa: tiedot ovat julkisia niiden palveluun rekisteröityneiden käyttäjien kesken, joilla on käyttöoikeus samoihin tietosisältöihin (pakat ja kortit).


          9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

          Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.


           10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 

           Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.


            11. Muut mahdolliset oikeudet 

            Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.


            Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

            Aptual Oy

            Sami Hänninen

            Keilaranta 4

            02150 Espoo

            +358 207 430 350

            asiakaspalvelu@aptual.fi