Mikäli tietyä palvelua ei ole saatavilla kartalta haettuun tai poimittuun osoitteeseen voi kiinnostuksen palvelua kohtaan osoittaa napauttamalla "Olen kiinnostunut" -painiketta ja syöttämällä tietonsa lomakkeeseen.


Kaikki lomakkeen vastaukset toimitetaan palveluntarjoajalle, mutta mikäli kiinnostuneisuutta halutaan kertoa myös muille voi kiinnostuneisuutensa osoittaa julkisella karttamerkillä valitsemalla karttamerkin näkyvyydeksi "Näytä kaikille". Julkisen karttamerkin lisäys tulee aina vahvistaa annettuun sähköpostiosoitteeseen toimitettavaa vahvistuslinkkiä napauttamalla, ja väärinkäytösten välttämiseksi samalla sähköpostiosoitteella voi tehdä vain yhden karttamerkin. Vahvistussähköposti sisältää myös linkin karttamerkin poistamiseen myöhemmin.
Julkisella kartalla näytetään ainoastaan karttamerkki ja tieto siitä mikä liittymä on kiinnostanut. Palveluntarjoajalle karttamerkeistä avautuu koko kiinnostuslomakkeen vastaustieto.