Valitun osoitteen perusteella esitetään saatavilla olevat palvelut. Normaalitilanteessa saatavuustieto on kartalle piirrettyinä alueina ja vertailu tapahtuu paikkatiedon perusteella. Osalle palveluista on myös voitu asettaa tarkka saatavuuslista osoitteittain. Näissä tilanteissa annettua osoitetta verrataan saatavuuslistaan siten, että ylimääräiset tai puuttuvat välilyönnit tai välimerkit kadun nimissä eivät estä vertailun onnistumista.


Hakutuloslistaus jakautuu yhdestä kolmeen osaan riippuen haetusta sijainnista. Listauksen osat ovat Myynnissä olevat palvelut, Mahdollisesti tulossa olevat palvelut sekä Ei saatavilla olevat palvelut. Myynnissä olevien palvelujen tilaaminen onnistuu suoraan hakutuloksista, jälkimmäisten kohdalla voi puolestaan ilmaista kiinnostuneisuutensa joko pelkästään palveluntarjoajalle tai myös julkisella karttamerkillä.