HUOM! Tämä artikkeli käsittelee Java-pohjaista tulostusta, joka on poistumassa käytöstä. Javasta riippumaton tulostus ei toistaiseksi toimi muissa kuin Windows-käyttöjärjestelmää käyttävissä tietokoneissa

Windows-ympäristöstä poiketen Mac OSX:ssä ei ole mahdollista asettaa tulostinkohtaisia, koko järjestelmän kattavia oletusasetuksia, vaan näiden muokkaus on eri sovellusten, kuten selainten, vastuulla.

BOBissa tulostusta ei hoida selain, vaikka käyttäminen tapahtuukin selaimella, vaan tulosteet tulevat Javan kautta. Tämä tehdään siksi, että selaimen tulostustustoimintoja käyttäessä käyttäjän on pakko hyväksyä jokainen tuloste samaan tapaan kuin Print... -valikkorivin klikkauksen jälkeen ja tämä ei kiireisessä kassatyöskentelyssä ole mahdollista. Koska Java-tulostinappletissa ei ole mahdollisuutta säätää tulostinten asetuksia on tulostus Mac-ympäristössä haasteellista.